Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Budowanie zaangażowania organizacyjnego

Pracodawca jest gotów przychylić się do mojej prośby, w przypadku nagłej, nietypowej potrzeby Pracodawca dba o mnie w niewielkim stopniu (skala odwrócona)

Czynniki ujęte w prezentowany wyżej sposób okazały się mieć wpływ na budowanie zaangażowania organizującego kształtujący się następująco:

– postrzegane wsparcie organizacyjne wpływa na wzmocnienie lojalności wobec organizacji, ale nie ma związku ze wzrostem wartościowości bycia członkiem organizacji,

– kontrakt psychologiczny jako całość nie jest jednoznacznie powiązany z budowaniem zaangażowania organizacyjnego, znaczenie mają natomiast poszczególne jego elementy,

– postrzeganie organizacji, jako intencjonalnie i dobrowolnie stosującej moty- watory budujące zaangażowanie wpływa na wzrost wartości członkostwa w organizacji,

– postrzeganie organizacji, jako wysoce zaangażowanej w proces wypełniania warunków kontraktu psychologicznego wpływa na wzrost lojalności ze strony pracowników.

Końcowe wnioski z badań prowadzą do opisania wzajemnego powiązania POS i elementów kontraktu psychologicznego w następujący sposób:

– postrzeganie organizacji, jako chętnie, intencjonalnie dostarczającej moty- watorów będących składnikami kontraktu psychologicznego skutkuje wysokim poziomem postrzeganego wsparcia organizacyjnego,

– wysokie POS skutkuje obniżeniem poziomu postrzeganych zobowiązań ze strony organizacji,

– obniżenie owych zobowiązań powoduje, że organizacja łatwiej może wywiązać się z kontraktu psychologicznego,

– postrzegane wypełnianie kontraktu psychologicznego w jego poszczególnych elementach skutkuje wzrostem lojalności i wartości przypisywanej członkostwu w organizacji.

Szczegółowy opis przebiegu badań oraz dane statystyczne zawarte są w raporcie z badań autorstwa Coyle-Shapiro i Conwaya30, tutaj przytoczono tylko generalne wnioski, mogące się przyczynić do lepszego opisania koncepcji kontraktu psychologicznego i POS.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.