Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Błędy przy pozyskiwaniu kadr

Drugi ze wspomnianych problemów wiąże się z doborem kadr, w zależności od miejsca w hierarchii organizacyjnej. Trzeba mieć świadomość, iż ryzyko obsady rośnie w miarę przesuwania się w górę tej hierarchii. Awanse na kolejne szczeble zwiększają prawdopodobieństwo osiągania przez awansowanego szczebla niekompetencji. Im wyższe stanowisko kierownicze, tym praca jest mniej ustrukturalizowana, sprecyzowanie wymagań trudniejsze, a wybór menedżera stanowi w znacznym stopniu sprawę sztuki (intuicji).

W podsumowaniu tej części warto jeszcze pokusić się o syntetyczne zestawienie błędów najczęściej popełnianych w procesie pozyskiwania kadr do organizacji. Należą do nich:

– ogólne zaniedbanie fazy przygotowania doboru (planowania kadr),

– zbyt ogólnikowe lub zbyt wąskie (specjalistyczne) określenie kryteriów,

– przemieszanie kryteriów formalnych i merytorycznych, nie tworzących spójnej całości,

– stosunkowo słabe związanie sformułowanych kryteriów z warunkami dotyczącymi stanowiska (brak właściwych opisów stanowisk),

– zbyt późne poszukiwanie kandydatów,

– zbytnio uproszczona procedura selekcji i ubogi zbiór stosowanych technik,

– nieadekwatność stosowanych technik selekcji do rzeczywistych wymagań,

– słabe przygotowanie do czynności doboru realizujących je podmiotów.

Niestety, nie jest to pełna lista występujących w praktyce ograniczeń, można więc sądzić, iż rezerwy tkwiące w zasobach kadrowych polskich organizacji są znaczne.

W zakończeniu rozważań warto zaznaczyć, iż istnieją dwie podstawowe zmienne czy też dwa kryteria, uwzględniane w wyborze technik selekcji. Są to mianowicie przydatność (validity), w sensie znaczenia danej techniki (narzędzia) dla doboru pracownika, oraz koszt, jaki ponosi organizacja przy jej zastosowaniu. Odpowiednie dane przedstawia poniższa tabela 5.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.