Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

BADANIE PROFILU

Profil jest sumą charakterystyk, dzięki którym przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa dają się poznać ważnym grupom nabywców będących celem jego działania. Profil zbiorowy to wizerunek przedsiębiorstwa lub jego wyrobów w oczach grupy celowej.

Badanie profilu jest stosowane najczęściej przez przedsiębiorstwa sprzedające towary konsumpcyjne, przedsiębiorstwo usługowe lub firmy zajmujące się doradztwem, których produkt ma bardziej abstrakcyjny charakter.

Przykłady towarów konsumpcyjnych, dla których przeprowadzono badanie profilu, to towary szybkiego obrotu, takie jak pasta do zębów czy szampon do włosów. W przypadku dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku tego typu badania wykonano dla samochodów, odbiorników telewizyjnych oraz budynków.

Badano profil zbiorowy dla przedsiębiorstw świadczących wyłącznie usługi, takich jak banki czy linie lotnicze, a także dla firm zajmujących się doradztwem w takich dziedzinach, jak przetwarzanie danych, zarządzanie i prawo.

Ocena przez świat zewnętrzny wartości firmy zajmującej się doradztwem ma rozstrzygające znaczenie w sytuacji, gdy klienci dokonują wyboru doradców. A zatem świadomość swego własnego profilu ma nieocenioną wartość z punktu widzenia programowania działań.

W ostatnich latach zaczęto stosować badanie profilu również w odniesieniu do producentów sprzętu przemysłowego. Nastąpiło to w momencie, gdy przeważająca część działalności gospodarczej stała się bardziej rynkowo zorientowana.

Zorientowanie rynkowe oznacza, że przedsiębiorstwa zaczynają analizować podstawowe struktury potrzeb kontrolujące popyt i wykorzystują tak uzyskaną wiedzę do wprowadzania zmian, które usprawnią ich zdolność do zaspokajania potrzeb klientów. Technokratyczne struktury zarządzania przemysłem są tradycyjnie bardziej zorientowane na produkcję i dlatego wykazują mniejszą skłonność do prawdziwego zainteresowania się życzeniami klientów oraz postrzeganiem przedsiębiorstwa przez klientów, to znaczy profilem przedsiębiorstwa.

Przedstawiony wyżej rysunek podaje, jak rynek ocenia firmy zajmujące się doradztwem w zakresie zarządzania. Przytoczony rysunek stanowi rzeczywisty przykład projektu związanego z przedstawianiem testów w postaci graficznej, wykonywanego przez firmę Testologen AB w Szwecji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.