Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Badanie P. Bzowy

Najlepszy system organizacji pracy to taki, który pracownicy uważają za najlepszy , teza ta jakże prosta stanowi wyzwanie dla specjalistów organizacji pracy. Metoda izolowanego generowania systemów przez ekspertów odchodzi w zapomnienie, eksperci zostali sprowadzeni do roli akuszerów rozwiązania, w którym najlepsi pracownicy projektują organizację i system pracy.

P. Bzowy zainspirował się klasyczną (już 50 letnią) koncepcją stylów kierowania akcentującą udział pracowników w podejmowaniu decyzji, którą zaproponowali amerykańscy badacze Robert Tannenbaum i Warren Schmidt. Prezentują oni skalę zachowań siedmiu modelowych kierowników – od najbardziej autokratycznego do najbardziej partycypacyjnego.

P. Bzowy przeprowadził w 2001 r. przez w pięciu oddziałach jednego z największych banków, jakie działają w Polsce. W tym badaniu poruszano również kwestie związane z problematyką kierowania zespołami, a zatem i partycypacją pracowników w podejmowaniu decyzji . W pewnym uproszczeniu style te można opisać następująco:

– kierownik podejmuje decyzję i ogłasza ją,

– kierownik namawia do akceptacji decyzji,

– kierownik przedstawia pomysły i oczekuje pytań,

– kierownik przedstawia przybliżone decyzje, które mogą się zmieniać,

– kierownik referuje problem, oczekuje sugestii i podejmuje decyzję,

– kierownik określa granice i proponuje grupie podjąć decyzję,

– kierownik pozwala grupie podejmować decyzje w ustalonych granicach.

Można było przypuszczać, że ankietowane osoby będą najchętniej wybierały partycypacyjny styl kierowania, cechujący się maksymalną możliwością wpływania przez pracowników na podejmowane w firmie decyzje. Praktyka pokazała coś innego. Personelowi banku wystarczył współudział w podejmowaniu decyzji, mieszczący się w granicach stylu demokratycznego . Najwięcej wskazań uzyskał zdecydowanie wariant nr 5 – referuje, oczekuje sugestii i decyduje (50% wskazań), drugie wariant nr 3 przedstawia pomysły i oczekuje pytań (22%), a trzecie wariant nr 4 przedstawia przybliżone decyzje, które mogą się zmieniać (11,5%).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.