Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Analiza treści – kontynuacja

Analiza treści może mieć zarówno jakościowy, jak i ilościowy charakter, jednakże obydwie wymagają operacjonalizacji zmiennych cech, których wskaźniki można znaleźć w samym tekście. Operacjo- nalizacja ta składa się z dwu etapów:

– określania tekstowych jednostek analizy, którymi mogą być słowa, części zdań, zdania, cale fragmenty tekstu lub artykuły, publikacje, audycje radiowe i TY

– opracowania kategorii analityczno-tematycznych, będących kategoriami treściowymi, mającymi być podstawą klasyfikacji jednostek tekstowych i ich kodowania.

Najczęstszymi obszarami analizy treści są zapisy wywiadów różnego rodzaju oraz analizy przekazów reklamowych artykułów, programów radiowych i telewizyjnych pod kątem poszukiwanych kategorii analizy. Oto przykład takich kategorii:

– przymiotniki używane do oceny pro- – dobry, smakowity, mający odpowied- duktu nią konsystencję

– określenia sposobu dokonywania za- – sama, z mężem, z koleżankami kupów – brak czasu, wysoka cena, niefachowa

– przeszkody w nabyciu produktu obsługa

W rozdziale tym przedstawiliśmy szeroki zakres problemów związanych z przygotowaniem badania oraz jego organizacją. Świadomie skoncentrowaliśmy się jedynie na tych zagadnieniach, które stosunkowo rzadko pojawiają się w obszernej literaturze marketingowej na temat badań. Staraliśmy się uwydatnić głównie te elementy badań, które są związane z ich przygotowywaniem, opierając się na kontakcie menedżer-badacz, oraz zaprezentować szeroką perspektywę różnych typów badań i jakościowych różnorodnych technik badawczych. Głównym naszym celem była chęć pokazania, jak wiele zależy od wstępnej, koncepcyjnej fazy przygotowania ramy problemowej oraz decyzyjnej, na której będzie opierała się współpraca badacza z menedżerem. To ona bowiem decyduje często o poziomie lub sukcesie wprowadzanych na rynek produktów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.