Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

ANALIZA STRATEGII

Omawiając powyższe przypadki, wspominaliśmy o rozmiarach produkcji. Jest to ważne dla menedżera zagadnienie. Rozmiar produkcji powinien być ustalany w sposób dynamiczny, tzn. jako funkcja możliwego jej wzrostu.

Wbrew szeroko rozpowszechnionym poglądom, w tym także przez niektóre uniwersytety czy szkoły ekonomiczne, wzrost aktywności przedsiębiorstwa nie zależy tylko od rynku. Jest on także pochodną ludzkich motywacji, ogólnego poziomu cen (jak dowodzimy wyżej), zdolności innowacyjnych, nowych technologii, systemu zarządzania, polityki marketingowej, jakości usług i świadczeń przedsiębiorstwa.

Z tych względów analiza strategiczna opierać się musi na trzech zasadniczych czynnikach: wielkości produkcji, jednostkowej cenie sprzedaży i jednostkowych kosztach produkcji.

Zagadnienie strategii poruszone w pierwszym rozdziale przy okazji określania warunków niezbędnych do uzyskania Doskonałej Pozycji Strategicznej wymaga w tym miejscu pewnego sprecyzowania. Otóż w poszukiwaniu zwartej i skutecznej strategii sprawą dużej wagi dla menedżera jest określenie priorytetów w rozdziale zasobów między poszczególne sektory produkcji jego przedsiębiorstwa. W tej sytuacji konieczne staje się porównanie własnych zamierzeń z działaniami konkurencji. Menedżer musi zawsze być świadom słabych i mocnych punktów swego przedsiębiorstwa i stale pamiętać o rentowności.

Nie zapominajmy także, że w poszukiwaniu dobrej strategii nie mamy nigdy pełnej swobody. Im więcej w gospodarce polskiej bę- dzie konkurencji, tym bardziej decyzje menedżera zależeć będą od otoczenia, tzn. od ogólnej sytuacji ekonomicznej. Decyzje te wiązać się muszą również z oceną aktualnej i poprzedniej sytuacji przedsiębiorstwa, którym kieruje. Na swobodę działania menedżera wpływa także jego osobisty talent, samo bowiem przestrzeganie podstawowych zasad dotyczących strategii nie gwarantuje sukcesu. Sformułowanie i wcielenie w życie określonej strategii ekonomicznej nie wynika bezpośrednio z posiadanej na ten temat wiedzy. Strategia to sztuka. Ma ona zawsze charakter globalny, w tym seasie, że nie może ograniczać się do jednego aspektu czy jednej z dziedzin działalności przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.