Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

ANALIZA ROZBIEŻNOŚCI

Analiza rozbieżności została opracowana w Stanfordzkim Instytucie Badawczym znajdującym się w Kalifornii. Analizę tę można scharakteryzować jako próbę znalezienia metody, która umożliwia rozwiązywanie zagadnień związanych z konstrukcją strategii oraz pozwala uporać się z osiągnięciem wyższego poziomu aspiracji.

Kolejne kroki analizy rozbieżności zostały opisane poniżej. Zilustrowano je na szczegółowym przykładzie, odnoszącym się do analizy portfela rozumianego jako grupa jednostek organizacyjnych. Jednakże podobne schematy postępowania były także opracowane dla przypadku pojedynczych jednostek organizacyjnych.

– 1. Sformułuj wstępne cele dotyczące wyników działalności przewidziane do osiągnięcia w pierwszym roku, w okresie trzech lat oraz pięciu lat.

– 2. Opracuj prognozę wzrastania zysku w odniesieniu do ustalonych na bieżąco celów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

– 3. Określ rozbieżność między celami a prognozami.

– 4. Rozpoznaj, jakie możliwości inwestowania jeszcze istnieją i dla każdej z nich opracuj prognozę wyników inwestowania.

– 5. Rozpoznaj, jakie pozycje konkurencyjne są możliwe do osiągnięcia przez każdą z jednostek organizacyjnych i opracuj prognozę wyników odpowiadających każdej z tych pozycji.

– 6. Przeanalizuj, jakie możliwości inwestowania i wyboru strategii działalności gospodarczej istnieją dla każdej jednostki organizacyjnej.

– 7. Dokonaj syntezy perspektyw rozwojowych rozpatrywanej grupy jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem strategii osiągnięcia celów przyjętej dla każdej z jednostek.

– 8. Określ rozbieżność między wstępnymi celami dotyczącymi wyników działalności a prognozami opracowanymi dla każdej z jednostek.

– 9. Sporządź charakterystyki jednostek gospodarczych, których przejęcie wchodzi w grę.

– 10. Określ zasoby niezbędne dla dokonania tego przejęcia oraz wpływ, jaki to przejęcie wywrze na jednostki organizacyjne wchodzące dotychczas w skład portfela.

– 11. Skoryguj przyjęte cele i strategie jednostek organizacyjnych tworzących obecnie portfel, biorąc pod uwagę konieczność uzyskania tych zasobów.

– 12. Dokonaj syntezy prowadzącej do wyznaczenia celów i strategii.

Analizę rozbieżności można zatem przedstawić jako zorganizowany atak na niezgodność między pożądanymi a przewidywanymi wynikami działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.