Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Analiza pracy sztabów personalnych

Należy też zaznaczyć, iż powoływanie w organizacjach gospodarczych komórek zajmujących się wyłącznie kadrą menedżerską nie jest powszechne. Pozwolić sobie na to mogą duże, wieloczłonowe (dywizjonalne) przedsiębiorstwa, o raczej w scentralizowanym systemie zarządzania kadrami. W takiej stytuacji centrala korporacji, prowadząc politykę kadrową, wydziela jednostki ds. kadry kierowniczej (rozwój, planowanie następstw i in.). W firmach średniej wielkości powołuje się niekiedy stanowiska do tych spraw. Tak na przykład w firmach francuskich spotyka się specjalistów ds. wyższych kadr, z zadaniem wyszukiwania ludzi o dużym potencjale, rokujących najlepiej jako przyszli menedżerowie i kierowania ich rozwojem. Istnieją także specjaliści ds. stałych kontaktów z uczelniami, m.in. w celu kształtowania „narybku” kierowniczego. W firmach małych zaś problematyka kadry kierowniczej stanowi domenę właściciela (zarządu) organizacji.

Jednym z zasadniczych wniosków, jakie nasuwają się po analizie pracy sztabów personalnych, jest ten, iż nastąpiła w nich wyraźnie widoczna profesjonalizacja. Mając przeświadczenie o wysokiej randze „kapitału ludzkiego”, renomowane firmy przykładają dużą wagę do obsady służb kadrowych. W efekcie oprócz klasycznych już specjalizacji, takich jak: szkoleniowiec, planista itd., pojawiają się nowe specjalizacje, przekształcające się już w zawody. J. Tymowski [78] poza wymienionymi już specjalistami wymienia jeszcze:

– wewnętrznych „łowców głów”, zajmujących się ujawnianiem osób sfrustrowanych, które mogą być bardziej przydatne na innych stanowiskach,

– konsultantów wewnętrznych, służących doradztwem w zakresie rozwoju pracowników,

– specjalistów od ewidencji specjalnych umiejętności („złotych rączek”), ważnych zwłaszcza w razie dużych zwolnień i trudności w firmie,

– pracowników ds. atmosfery w przedsiębiorstwie, identyfikujących potencjalne konflikty i doradzających kierownictwu stosowne decyzje, a także uruchomienie sieci kontaktów oraz obiegu informacji, aby w porę usunąć przyczyny niezadowolenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.