Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

ABSENCJA I AKCJONARIAT

ABSENCJA: wskaźnik stwierdzonych nieobecności w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę. Analizuje się ją w zależności od rodzaju przyczyn: choroba, wypadek, nieobecność nieusprawiedliwiona itd. Można ją ustalać dla pracownika, grupy lub kategorii zawodowej.

AKCJONARIAT PRACOWNICZY: posiadanie przez pracowników części kapitału (akcji) przedsiębiorstwa, w którym pracują.

ANALIZA STANOWISKA PRACY: badanie cech charakterystycznych stanowiska pracy i jego związków z innymi stanowiskami pracy w organizacji. Analiza pozwala ustalić jego podstawowe zadania, główne rodzaje działań, miejsce w strukturze hierarchicznej i jego powiązania. Na tej podstawie ocenia się wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do zajmowania danego stanowiska pracy.

AUDYT SPOŁECZNY: analiza rozbieżności między sytuacją rzeczywistą funkcjonowania organizacji a tym, co było przywidziane lub jest niezbędne ze społecznego punktu widzenia. Można np. mierzyć trafność kierowania zasobami ludzkimi w stosunku do celów. Można kontrolować sprawność w porównaniu z osiągniętymi wynikami, a także testować ich związek z ograniczeniami instytucjonalnymi, umownymi lub ustawowymi.

AUTENTYCZNOŚĆ: przedstawianie siebie zgodnie z własną naturą i swoimi odczuciami: osoba autentyczna (prawdziwa) ukaże się taką, jaką jest, bez sztuczności czy konwencjonalnych zachowań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.